PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Noticias
El 64,2% de las empresas creadas hace tres años con asesoramiento del Centro de Empresas Procornellà sobreviven, por encima de la media de la demarcación de Barcelona

De estas empresas se quedaron alojadas en el centro y vivero municipales un 25% con una tasa de supervivencia del 81,8%, cifra que avala la calidad del servicio municipal

El Centro de Empresas Procornellà, es uno de los 39 Centros Locales de Servicios a las Empresas (CLSE) que ha sido objeto de un estudio elaborado por la Diputación de Barcelona para valorar el trabajo realizado desde los CLSE a la hora de ayudar en la creación de negocios con plan de empresa o alguna otra herramienta análoga para el análisis de su viabilidad. Del informe final se extrae que la tasa de supervivencia a los tres años de las empresas que fueron creadas en el año 2017 con el asesoramiento del Centro de Empresas Procornellà es del 64,2%, porcentaje superior a la del conjunto de los centros locales analizados de la demarcación de Barcelona con una tasa de supervivencia que se sitúa en el 59,9%.

Así, en 2017 fueron 44 las empresas creadas con asesoramiento del ente municipal cornellanense y con desarrollo de un plan de viabilidad. De éstas, un total de once emprendedores decidieron quedarse alojados o en el Centro o en el Vivero de Procornellà, de los cuales 9 están en activo tres años después, lo que representa una tasa de supervivencia del 81,8%. Este porcentaje pone en valor el trabajo que hace el cuerpo técnico municipal con un amplio servicio de asesoramiento y acompañamiento a las empresas alojadas y que como resultado, dan una tasa de supervivencia mucho más elevada si las comparamos con los emprendedores que finalmente se instalan por su cuenta.

De les 44 empreses creades en 2017 amb ajuda del Centre d’Empreses Procornella, s’han entrevistat en total 39 emprenedors. Les empreses que estan en actiu, tenen de mitjana 1,8 treballadors i la mitjana de facturació se situa en els 105,217€. El 44,4% d’aquestes empreses que funcionen tres anys després de la seva creació diu que té bones perspectives de cara a l’any 2021. Respecte les empreses que van tancar, la majoria van clausurar la seva activitat per motius econòmics i ho van fer abans de complir els tres anys.

Aquest treball de seguiment de les empreses creades amb l’assessorament dels CLSE es remunta set anys enrere. La taxa de supervivència de les empreses assessorades pel Centre d’Empreses Procornellà en els darrers set anys és del 65,6% també per damunt de la taxa general per a la demarcació de Barcelona que es xifra en 61,3%. Així, l’històric posa de manifest l’evolució positiva de les empreses que reben l’assessorament de l’equip del centre cornellanenc.

Les empreses ubicades en el Centre i Viver Procornellà en surten beneficiades

El Centre d’Empreses Procornellà és l’instrument de l’Ajuntament de Cornellà per potenciar la creació, consolidació i creixement de l’activitat econòmica a la ciutat fomentant l’esperit emprenedor i la innovació, donant suport als emprenedors per convertir la seva idea de negoci en un projecte viable, accelerar la posada en marxa de start ups o oferir a les empreses de nova creació infraestructura i serveis adaptats a les seves necessitats, entre altres funcions. La taxa de supervivències d’empreses allotjades al Centre o al Viver de Procornellà és superior a la taxa de supervivència de negocis que s’instal·len pel seu compte. Els allotjats aconsegueixen reducció de despeses d’instal·lació, reducció de despeses corrents, 30h anuals de consultoria gratuïta, formació permanent en temes d’interès empresarial, col·laboració i cooperació entre altres empreses allotjades, programes bonificats de Creixement i Mentoring, accés a la gestoria bonificada del Centre d’Empreses o bonificacions per a noves iniciatives empresarials entre moltes altres avantatges. En l’actualitat tenim allotjades 135 empreses.

 

Cornellà, 27 de maig 2021

Nuevas plazas disponibles en todos los grupos de nuestros casales
El 20 de mayo abrimos las inscripciones para los Casales de Verano del PELL y de Can Mercader
PELL y Can Mercader: Consulta los nuevos horarios de AADD vigentes a partir 17 de mayo y reserva ya tu cita
PELL y Can Mercader: Abrimos hasta las 22h a partir del lunes, 10 de mayo
Anterior
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
Siguiente