PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Econòmica

El Centre d’Empreses és l’instrument de promoció econòmica que disposa l’Ajuntament de Cornellà per potenciar la creació, consolidació i creixement de l’activitat econòmica a la nostra ciutat. Les activitats del Centre estan orientades a:

  • Fomentar l’esperit emprenedor i innovador entre els estudiants i els aturats de la ciutat
  • Donar suport als emprenedors per convertir la seva idea de negoci en un projecte viable.
  • Facilitar als emprenedors els tràmits legals de constitució i alta (amb el PAE)
  • Oferir a les empreses de nova creació una infraestructura i uns serveis adaptats a les seves necessitats
  • Ajudar les microempreses de Cornellà perquè siguin més competitives
  • Facilitar a les empreses de Cornellà la compra venda de negocis en funcionament, evitant tancaments innecessaris (amb el servei REEMPRESA)
  • Fomentar i potenciar el contacte entre el teixit empresarial del municipi i entre aquest i els ciutadans de Cornellà, amb la creació d’un directori empresarial , organització de jornades d’interès empresarial i Networkings
  • Apropar el talent i la innovació a les petites i  mitjanes empreses del territori

En resum, les activitats que desenvolupa el Centre d’Empreses estan orientades a generar accions de suport a la creació, consolidació i creixement de micro empreses de Cornellà, per tal que puguin crear (i mantenir) una major ocupació.

www.centredempresesprocornella.cat