PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Urbana
Promocions
Habitatges en lloguer (no protecció oficial)

A l'any 2012 PROCORNELLÀ va posar en lloguer un conjunt d'habitatges (de preu lliure) inicialment destinats a la venda:

  • Promoció Av. Línia Elèctrica 1-3 (habitatges de 2 dormitoris)
  • Promoció Av. Salvador Allende 57-59 (habitatges d'1 dormitori)
  • Promoció Av. Salvador Allende 57-59 (habitatges de 2 dormitoris)
  • Promoció Av. Salvador Allende 57-59 (habitatges de 3 dormitoris)

Actualment tots aquests habitatges es troben ocupats, però, en cas de ser del seu interés, pot comunicar-nos per escrit la seva petició de formar part de la llista de reserva pel cas de quedar-ne de lliures.

Per a més informació podeu adreçar-vos a PROCORNELLÀ de dilluns a divendres (no festius) de 8:00 a 15:00 hores.

PROCORNELLÀ
C/ Albert Einstein 47 (junt l'Auditori) - Cornellà de Llobregat
Telf: 93.474.02.02

DocumentsDocuments
Habitatges de lloguer amb possibilitat de compra (NO protecció oficial)
DocumentsDocuments