PROCORNELLA: Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Noticies
Atenció telemàtica com a mesura de prevenció

D’acord amb les pautes d’actuació establertes durant el període d’evolució del Coronavirus COVID‐19, l’empresa municipal de Promoció Social, Urbana i Econòmica de Cornellà en els serveis d’atenció al públic, clients i usuaris ha  establert com a canal prioritari de comunicació l’atenció telefònica i telemàtica mitjançant els Canals habituals i s’han habilitat les següents adreces de correu electrònic següents:

Recursos Humans:  rrhh@procornella.cat

Administració àrea urbana: Infournbana@procornella.cat

Administració general:  Infoprocornella@procornella.cat

Aparcaments: parking@procornella.cat

Habitatge i aparcaments:  promocions@procornella.cat

OLH i ajudes a l’habitatge: olh@procornella.cat

L’Auditori:  auditorio@procornella.cat

Parc Esportiu Llobregat:  parcesportiu@procornella.cat

Complex aquàtic i Esportiu Can Mercader:  complexcm@procornella.cat

Ludoteca:  parcesportiu@procornella.cat

Fira de Cornellà:  infofira@procornella.cat